TJÄNSTER

Datum

Minitab i England, Coventry har löpande utbildningstillfällen;

Minitab Ltd, Coventry, West Midlands, GB

16 Feb – 19 Feb 2015
Minitab Essentials
Statistical Quality Analysis
Factorial Design
9 Mar – 13 Mar 2015
Minitab Essentials
Statistical Quality Analysis
Factorial Designs
DOE in Pratice

25 Mar  2015
 Automating Analyses in Minitab

13 Apr – 16 Apr 2015
Minitab Essentials
Statistical Quality Analysis
Factorial Designs

11 May – 15 May 2015
Minitab Essentials
Statistical Quality Analysis
Factorial Designs
Response Surface

2 Jun 2014 – 5 Jun 2014
Minitab Essentials
Statistical Quality Analysis
Factorial Designs

19 Maj - 20 maj 2015
Introduction to Reliability
Advanced Reliability

 

Utbildningen genomförs på engelska.

Kontakta oss för mer information angående utbildning.