Companion by Minitab®

Om du redan använder och är nöjd med Minitab® för att analysera er data. Då är det dags att lita på Companion by Minitab® vad gäller allt annat. Companion by Minitab tillhandahåller de verktyg som behövs för att hantera förbättringsprogram samlat i en applikation. Du hittar t.ex. inbyggda Roadmaps som ser till att projektet håller rätt riktning.

Companion by Minitab har så mycket som ca 100 integrerade program. Fördelen med detta i Companion by Minitab är att om ett värde ändras, så ändras de på alla andra motsvarande berörda ställen också. Det finns en projekt-coach som man kan ställa in och anpassa och seom sedan guidar förbättringsteamet genom hela projektet.

Companion by Minitab® är en fristående produkt.