Quality Trainer

Quality Trainer by Minitab™ är ett elektroniskt utbildningsverktyg som erbjuds online. Verktyget ger tillgång till den kunskap inom statistik och kvalitetsförbättring som normalt ges i Minitabs utbildning. Fördelen med utbildningsverktyget är att användarna själva kan bestämma att gå igenom innehållet när det passar dem i tiden.

En prenumeration på utbildningsverktyget Quality Trainer tillåter dig som användare att kunna fräscha upp dina kunskaper inom statistik samt att repetera och öva när det passar dig. Utbildningsmaterialet bygger på verkliga problem och exempel, vilket gör att det är lätt att ta till sig och förstå.

Quality Trainer hjälper till och säkerställer att statistik och kvalitetsförbättring används på rätt sätt och konsekvent inom organisationen och inom företagets kvalitetsförbättringsprogram.  Kontakta oss för en sju dagars trial.