FAQ

Fråga 1

Jag har bytt dator och jag behöver återaktivera min Minitab licens på ny dator, hur går jag till väga?
Svar: Om det gäller Minitab 17, beskriv bakgrund till återaktivering, ange produktnyckel, namn på slutanvändare och email. Om det inte är några konstigheter så återställer vi alternativt skickare en ersättningsnyckel.

Fråga 2

Kan jag själv flytta Minitablicensen till ny dator?
Svar: I och med Minitab 16 kan användaren av singel licensen själv flytta och aktivera licensen om den aktiverats från början med automatisk aktivering. Se instruktion nedan;

To Move a License: 1.Launch Minitab or Quality Companion, 2.Choose Help > Licensing to launch the Single-User License Utility, 3.Click Move, 4.Click Yes to confirm you want to deactivate the product on the current computer, 5. Click Save to text file to save the new Product Key to a location on your computer, 6.Activate your software on a new computer using the Product Key created during the Move process.

Note: If you purchased an upgrade version, the new key produced by Move License will also be an upgrade key. Therefore, you must install and activate a previous version of Minitab on the new computer prior to using the new key.