Minitab 18

Minitab 18  – Förbättrat användargränssnitt

Minitab Statistical Software® erbjuder alla verktyg som behövs för att effektivt analysera din data. Genom att användaren guidas till rätt analys blir resultatet tydligt. Minitab hjälper dig så att du kan ta bättre viktiga beslut. Assistenten erbjuder hjälp i analysen och tolkningen av din data. Minitab är ett marknadsledande statistikprogram som används i bred utsträckning inom kvalitetsförbättring och statistikutbildning över hela världen.

Det som gör Minitab så populärt och välanvänt är att Minitab är lätt att komma igång med. Det är enkelt att göra analyser och om man vill blir det ännu enklare med assistenten. Med Minitab i grunden kan du lita på att de beslut du tar är väl grundade på din data och det är enkelt att dela och presentera resultaten.

Minitab 18 innehåller nya funktionaliteter som gör dataanalys lättare.

I den senaste versionen, Minitab 18 har användargränssnittet förbättrats.

Uppdatering av Session Window innebär att man kan specificera antalet signifikanta siffror. Det är numer möjligt att genom länkar få tillgång till grafer och man har möjlighet att zooma in och ut.

I Project Manager kan man lätt hantera sin data med en ny funktion som gör det möjligt att sortera worksheets i ordning med hjälp av titeln eller i kronologisk ordning.

Nya statistiska verktyg

Med Definitive Screening Designs kan du identifiera vilka faktorer som påverkar ditt utfall. Den nya DOE screening design tillhandahåller ett alternativ till standard screening designs där huvudeffekten kan blandas ihop i en tvåvägsinteraktion.

Fler Distributions for Tolerance Intervals. Beräkna statistiska toleransnivåer av nonnormal data genom att använda olika varianter av sannolikhetsfördelningar som Weibull, lognormal, exponential med flera.

REML for Random and Fixed X´s, upptäck relationer mellan variable, utför multipla jämförelser med flera varianskomponenter som beräknas blandade modeller, Mixed Models.

DOE Effects Plots, visuellt identifiera signifikanta X´s med effect plots for general factorial and response surface designs.

Gage R&R inlemma användarspecifik process (historisk) standardavvikelse i relevanta beräkningar.

GLM Response Optmizer, inkludera både dina faktorer och kovariater när du använder ”response optimizer” för att hitta optimala inställningar.