OM OSS

Historia

Norsys Technology AB är ett företag som säljer licenser för verktyg och komponenter som hjälper och stödjer företag att i sitt kvalitetsarbete och produktutveckling.  Norsys Technology som varit verksam sedan 1989 har utvecklat företeget och inriktningen över åren i och med att den tekniska utvecklingen och omvärldens behov och förutsättningar ständigt förändras.

Från början var affärsidén att erbjuda hjälpmedel och komponenter för avancerad systemutveckling och databehandling till kunder i Norden. Med mer än 20 års erfarenhet har vi  kunskap om hur man effektivt och framgångsrikt etablerar en fungerande verksamhet med försäljning och kundstöd för komplexa högteknologiska produkter på den Nordiska marknaden. Vi är alltid redo att utveckla och anpassa verksamheten för att möta dagens behov och ge företag verktyg att hantera de utmaningar de står inför.

Vi har i mer än fem år utvecklat samarbetet med Minitab och vi ser hur fler och fler företag upptäcker hur många fördelar det finns med ett renodlat statistikanalysverktyg för att kunna göra sina dataanalyser och redovisa resultaten på ett strukturerat och effektivt sätt. Fler och fler företag implementerar kvalitetsinitiativ av olika slag där ett verktyg som Minitab är nödvändigt för att  kunna se, följa och redovisa resultatet.

Vi har lika länge samarbetat med Absofts Fortran kompilatorer för Windows, Mac och Linux.

Accusfot som Pegasus tog över för några år sedan behöll namnet Accusoft. De utökar ständigt sina produktportfölj och ligger i framkant vad gäller produkter för företag som utvecklar och bygger applikationer och behöver ett verktyg för dokumenthangering, innehåll och bildhantering.

Vi erbjuder även sedan många år Palisades produkter inom Riskanalys. Palisades Risk analysverktyg hjälper företag att bygga egna modeller för att hantera risk och fatta beslut baserat på riskanalys. med risk.  Palisades @Risk är en ad-in till Excel som hjälper företag att göra sin riskanalys med resultat direkt i Excel.  Genom riskanalysen kan företag upptäcka nya möjligheter och utfall oc kan iddentifilera potentiella hot och därmed ta beslut med.